Přednášky představí základní způsoby tvoření slov v češtině, slovotvorné postupy a metodologii předmětu. Ve čtyřech onomaziologických kategoriích (substance, vlastnosti, děje a okolnosti) vyloží tvoření substantiv, adjektiv, verb, adverbií. Obsahem seminářů je slovotvorná analýza utvořených slovních druhů, jejíž součástí je určování základových slov, odvozovacích a slovotvorných základů, slovotvorných typů, slovotvorných a relačních kategorií.
Přednášky představí základní způsoby tvoření slov v češtině, slovotvorné postupy a metodologii předmětu. Ve čtyřech onomaziologických kategoriích (substance, vlastnosti, děje a okolnosti) vyloží tvoření substantiv, adjektiv, verb, adverbií. Obsahem seminářů je slovotvorná analýza utvořených slovních druhů, jejíž součástí je určování základových slov, odvozovacích a slovotvorných základů, slovotvorných typů, slovotvorných a relačních kategorií.
Přednášky představí základní způsoby tvoření slov v češtině, slovotvorné postupy a metodologii předmětu. Ve čtyřech onomaziologických kategoriích (substance, vlastnosti, děje a okolnosti) vyloží tvoření substantiv, adjektiv, verb, adverbií. Obsahem seminářů je slovotvorná analýza utvořených slovních druhů, jejíž součástí je určování základových slov, odvozovacích a slovotvorných základů, slovotvorných typů, slovotvorných a relačních kategorií.