Cílem navazujícího předmětu je seznámit studenty s grantovými schématy Jihočeského kraje (EZOP, FILLER) a Evropského sociálního fondu (BENEFIT). Výuka je orientována především prakticky a jejím hlavním posláním je naučit studenty orientovat se ve vyplňování grantových schémat. Dále se předmět snaží naučit studenty vyhledávat výzvy na projekty, psát tiskové zprávy.