Cílem navazujícího předmětu je seznámit studenty s grantovými schématy Jihočeského kraje (EZOP, FILLER) a Evropského sociálního fondu (BENEFIT). Výuka je orientována především prakticky a jejím hlavním posláním je naučit studenty orientovat se ve vyplňování grantových schémat. Dále se předmět snaží naučit studenty vyhledávat výzvy na projekty, psát tiskové zprávy.
Cílem navazujícího předmětu je seznámit studenty s grantovými schématy Jihočeského kraje (EZOP, FILLER) a Evropského sociálního fondu (BENEFIT). Výuka je orientována především prakticky a jejím hlavním posláním je naučit studenty orientovat se ve vyplňování grantových schémat. Dále se předmět snaží naučit studenty vyhledávat výzvy na projekty, psát tiskové zprávy.