Cíle praxe: Oddělení následné péče: - naučit se základním ošetřovatelským dovednostem - naučit se komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na ONP - naučit se spolupracovat s celým ošetřujícím týmem - seznámit se s dokumentací používanou na ONP - naučit se propojovat teorii s praxí
Cíle praxe: Oddělení následné péče: - naučit se základním ošetřovatelským dovednostem - naučit se komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na ONP - naučit se spolupracovat s celým ošetřujícím týmem - seznámit se s dokumentací používanou na ONP - naučit se propojovat teorii s praxí

Cíle praxe: Oddělení následné péče: - naučit se základním ošetřovatelským dovednostem - naučit se komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na ONP - naučit se spolupracovat s celým ošetřujícím týmem - seznámit se s dokumentací používanou na ONP - naučit se propojovat teorii s praxí

Cíle praxe: Oddělení následné péče: - naučit se základním ošetřovatelským dovednostem - naučit se komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na ONP - naučit se spolupracovat s celým ošetřujícím týmem - seznámit se s dokumentací používanou na ONP - naučit se propojovat teorii s praxí