" naučit studenta/tku specifika primární a komunitní péče " naučit studenta/tku specifika ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí
" naučit studenta/tku specifika primární a komunitní péče " naučit studenta/tku specifika ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí
" naučit studenta/tku specifika primární a komunitní péče " naučit studenta/tku specifika ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí
" naučit studenta/tku specifika primární a komunitní péče " naučit studenta/tku specifika ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí