Přednáška je teoretickým protipólem přehledových kurzů epoch dějin umění. Předmět seznamuje posluchače se základy a cíly vědecké uměleckohistorické práce. Jedním z témat je rovněž praktická znalost nejdůležitějších institucí a knihoven v ČR a v Evropě.