Přehledový kurz seznámí posluchače s vývojem středověkého umění od roku 1000 do doby kolem roku 1500. Cílem přednášky je poskytnout studentům přehled o klíčových uměleckých centrech a slohových tendencích. V seminární části budou formou studentských referátů představena klíčová témata dějin středověkého umění v českých zemích.
Přehledový kurz seznámí posluchače s vývojem středověkého umění od roku 1000 do doby kolem roku 1500. Cílem přednášky je poskytnout studentům přehled o klíčových uměleckých centrech a slohových tendencích. V seminární části budou formou studentských referátů představena klíčová témata dějin středověkého umění v českých zemích.