Formou samostatné četby Scotových textů v českém překladu a sekundární literatury doplněné konzultacemi se studenti seznámí se základnímy rysy Scotova myšlení.
Cílem předmětu je formou četby vybraných textů Jana Dunse Scota v češtině seznámit studenta se základnímy rysy jeho myšlení.