Připravit studenta tak, aby kriticky uvažovat nad aktuálními problémy současného ošetřovatelství. Seznámit studenty s aktuálními legislativními předpisy v oblasti zdravotní péče jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Seznámit studenty s platnou legislativou v oblasti vzdělávání nelékařských profesí vč. terciárního vzdělávání. Seznámit studenty s aktualitami v oblasti ošetřovatelské taxonomie, terminologie
Připravit studenta tak, aby kriticky uvažovat nad aktuálními problémy současného ošetřovatelství. Seznámit studenty s aktuálními legislativními předpisy v oblasti zdravotní péče jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Seznámit studenty s platnou legislativou v oblasti vzdělávání nelékařských profesí vč. terciárního vzdělávání. Seznámit studenty s aktualitami v oblasti ošetřovatelské taxonomie, terminologie