Student získá vědomosti a dovednosti v uspokojování potřeb dítěte v jednotlivých věkových skupinách a v období dospívání, s důrazem na kojenecké období a zvládne specifika ošetřovatelské péče v dětském cěku včetně péče intenzivní.