Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s klienty/pacienty, ale i se spolupracovníky.Student/ka je připravena tak, aby zvládl/a teorii komunikace, pochopil/a význam sebereflexe a dokázal/a použít efektivních komunikačních dovedností při poskytováni ošetřovatelského procesu i v multidisciplinárním týmu.

Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s klienty/pacienty, ale i se spolupracovníky.Student/ka je připravena tak, aby zvládl/a teorii komunikace, pochopil/a význam sebereflexe a dokázal/a použít efektivních komunikačních dovedností při poskytováni ošetřovatelského procesu i v multidisciplinárním týmu.

Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen sdětmi, jejich rodiči ale i se spolupracovníky.