Předmět má za cíl prohloubit znalosti studentů v oboru statistické metodologie tak, aby byli schopni samostatně využívat základní statistické metody a postupy při zpracování různých typů dat.