Student/ka je připravena poskytovat a řídit specializované ošetřovatelské péče pacienta s kardiovaskulárním onemocněním. Student/ka podporuje kritické myšlení, samostatný a aktivní postoj k řešení problému a je motivován/a k osobnímu i profesnímu rozvoji pro kvalitní poskytování péče v kardiochirurgii. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství a zabývá se klinickými stavy a pooperační péčí v kardiovaskulární chirurgii. Cílem předmětu je připravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje sestra u pacientů všech věkových skupin s kardiovaskulárním onemocněním.