Předmět posktuje studentům základní kurz obecné a fyzikální chemie.
Předmět poskytuje studentům základní přehled obecné a fyzikální chemie.
Předmět posktuje studentům základní kurz obecné a fyzikální chemie.
Předmět posktuje studentům základní kurz obecné a fyzikální chemie.