Získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. Naučit se základní anatomickou terminologii. Poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory.