Cílem předmětu je pochopení oboru patologie jako součásti diagnostických vyšetřovacích metod, zvládnutí základní patologicko-anatomické terminologie, pochopení příčin vzniku nemocí a získání znalostí o chorobných procesech.