Předmět se zabývá všeobecnými a speciálními požadavky na výživu. K tomu je nutné mít základní vědomosti o předoperační a pooperační péči o pacienta se zaměřením na nutriční výživu.