Student je seznámen se základy synergického managementu, s jeho metodami, přístupy a nástroji jeho aplikace v práci vedoucí sestry. Předmět je zaměřen na kreativitu ve všech aspektech práce manažera ošetřovatelské péče, harmonizaci všech komponent managementu k vytvoření nejvhodnější organizační architektury zdravotnického zařízení. Cílem předmětu je seznámit studenty s řízením kvality ošetřovatelské péče, s tvorbou standardů ošetřovatelské péče a ošetřovatelským auditem. Po absolvování předmětu bude student připraven k plnění činností podle § 145 vyhlášky č 424/2004 Sb., a bude schopen se podílet na hodnocení a tvorbě politiky a strategie ve zdravotnictví a následně je realizovat. Cílem předmětu je seznámit studenty s pravidly vedení multidisciplinárního týmu zdravotníků. Povzbudit zájem studentů o rozvoj a inovaci oboru, o strategii rozvoje pracoviště i organizace a probudit vědomí, že každý zaměstnanec je reprezentantem organizace, pracoviště a svého týmu. Naučit účastníky samostudiu a poskytnout jim přehled dostupných literárních pramenů, renomovaných časopisů, autorů a nakladatelství s aktuální problematikou. Zvýšit zájem o zapojení do odborné diskuse a prezentace vlastních poznatků a výsledků. Poskytnout vědomosti a dovednosti, které umožní připravit manažery pro realizaci pro realizaci programu kontinuálního zvyšování kvality.

Student je seznámen se základy synergického managementu, s jeho metodami, přístupy a nástroji jeho aplikace v práci vedoucí sestry. Předmět je zaměřen na kreativitu ve všech aspektech práce manažera ošetřovatelské péče, harmonizaci všech komponent managementu k vytvoření nejvhodnější organizační architektury zdravotnického zařízení. Cílem předmětu je seznámit studenty s řízením kvality ošetřovatelské péče, s tvorbou standardů ošetřovatelské péče a ošetřovatelským auditem. Po absolvování předmětu bude student připraven k plnění činností podle § 145 vyhlášky č 424/2004 Sb., a bude schopen se podílet na hodnocení a tvorbě politiky a strategie ve zdravotnictví a následně je realizovat. Cílem předmětu je seznámit studenty s pravidly vedení multidisciplinárního týmu zdravotníků. Povzbudit zájem studentů o rozvoj a inovaci oboru, o strategii rozvoje pracoviště i organizace a probudit vědomí, že každý zaměstnanec je reprezentantem organizace, pracoviště a svého týmu. Naučit účastníky samostudiu a poskytnout jim přehled dostupných literárních pramenů, renomovaných časopisů, autorů a nakladatelství s aktuální problematikou. Zvýšit zájem o zapojení do odborné diskuse a prezentace vlastních poznatků a výsledků. Poskytnout vědomosti a dovednosti, které umožní připravit manažery pro realizaci pro realizaci programu kontinuálního zvyšování kvality.