Praxe je orientována na oblast sekundární i terciární péče a bude zaměřena na zvláštnosti ošetřovatelského procesu u klientů na jednotlivých odděleních. Dále bude zaměřena na vypracování kasuistik a individuálního plánu ošetřovatelské péče u určených klientů.