Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními ekologickými zákonitostmi v přírodě. Ekologie I. je věnována autekologii a demekologii (tj. ekologii na úrovni jedinců a populací).
Cykly přednášek Ekologie I a II jsou úvodem do obecné ekologie jakožto vědy zkoumající vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. Cílem předmětu je tedy seznámit posluchače se základními ekologickými zákonitostmi v přírodě. Ekologie I je věnována autekologii a demekologii (tj. ekologii na úrovni jedinců a populací).