- Student pochopí metaparadigma a paradigma oboru; - Student pochopí základní cíle ošetřovatelských modelů a teorií; - Student se seznámí s odlišnostmi koncepčních teorií a modelů; - Student se seznámí s kategoriemi ošetřovatelských modelů - Student se seznámí s nejvýznamnějšími ošetřovatelskými modely; - Student bude schopen analyzovat cíle jednotlivých ošetřovatelských modelů; - Student bude schopen charakterizovat výsledky ošetřovatelských činností dosažených v ošetřovatelském procesu; - Student pochopí role sestry při využití jednotlivých koncepčních modelů v ošetřovatelském procesu;