Cílem semináře je připravit studenty na tvorbu a obhajobu diplomové práce. Seznámit je s obecnými zásadami vědecké práce, s metodami sběru a vyhodnocování dat, s náležitostmi vědeckého textu včetně vyhledávání a citování zdrojů, s principy tvorby odborného textu a s jeho závěrečnou prezentací odbornému publiku. Studenti se dozví, co se od nich v rámci diplomové práce očekává jak po odborné, tak po formální a procesní stránce. Seznámí se s tím, jak probíhají obhajoby a jak svoji práci co nejlépe prezentovat.