Cílem předmětu je přiblížit posluchačům základní rysy zvukového plánu zejména v oblasti segmentální fonetiky. Studenti se seznámí se systémem anglických hlásek především z hlediska artikulačního a percepčního. Přednáška poskytuje teoretický rámec, seminář je zaměřen prakticky na nácvik obtížných výslovnostních jevů a nácvik transkripčních dovedností.