Cílem předmětu je naučit studenty prezentovat svoji vědeckou práci písemnou či ústní formou a motivovat je k aktivní účasti na konferenci.