Kurz nabídne pohled do historie dandysmu jako společenského a literárního fenoménu. Výklad se bude zaměřovat na poměr dandysmu k tradiční zdvořilosti, na typy společenské a literární (sebe)stylizace přítomné zejména v 19. století, dále pak na vztahy mezi filozofií dandysmu a estetikou (etikou) romantismu a dekadence. Semináře budou prostřednictvím komentované četby textů sledovat vývoj dandysmu od společenských počátků ztělesňovaných zakladatelskou osobou Brummellovou po jeho "odhmotnění" zejména ve francouzské, ale i anglické či německé literatuře. Zvláštní pozornost bude věnována podobám dandysmu v literatuře českého fin de si?cle. Stranou nezůstanou ani příbuzné jevy jako např. snobismus.