Cíle: Student - získá přehled o výchovné činnosti pedagoga volného času v zařízení pro volný čas dětí a mládeže. - získá znalost základních principů, metod a forem pedagogické činnosti aplikovaných ve zvoleném zařízení. - osvojí si základní principy přímé padagogické činnosti, kterou pedagog volného času vykonává ve zvoleném zařízení. - prohloubí schopnosti rozpoznávat své dispozice a schopnosti pro práci pedagoga volného času. - cíleně rozvine kompetence potřebné pro výkon profese pedagoga volného času.
Cíle: Student - získá přehled o výchovné činnosti pedagoga volného času v zařízení pro volný čas dětí a mládeže. - získá znalost základních principů, metod a forem pedagogické činnosti aplikovaných ve zvoleném zařízení. - osvojí si základní principy přímé padagogické činnosti, kterou pedagog volného času vykonává ve zvoleném zařízení. - prohloubí schopnosti rozpoznávat své dispozice a schopnosti pro práci pedagoga volného času. - cíleně rozvine kompetence potřebné pro výkon profese pedagoga volného času.
Cíle: Student - získá přehled o výchovné činnosti pedagoga volného času v zařízení pro volný čas dětí a mládeže. - získá znalost základních principů, metod a forem pedagogické činnosti aplikovaných ve zvoleném zařízení. - osvojí si základní principy přímé padagogické činnosti, kterou pedagog volného času vykonává ve zvoleném zařízení. - prohloubí schopnosti rozpoznávat své dispozice a schopnosti pro práci pedagoga volného času. - cíleně rozvine kompetence potřebné pro výkon profese pedagoga volného času.
Cíle: Student - získá přehled o výchovné činnosti pedagoga volného času v zařízení pro volný čas dětí a mládeže. - získá znalost základních principů, metod a forem pedagogické činnosti aplikovaných ve zvoleném zařízení. - osvojí si základní principy přímé padagogické činnosti, kterou pedagog volného času vykonává ve zvoleném zařízení. - prohloubí schopnosti rozpoznávat své dispozice a schopnosti pro práci pedagoga volného času. - cíleně rozvine kompetence potřebné pro výkon profese pedagoga volného času.