- Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii novorozeneckého období. - Student získá teoretické i praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu v novorozeneckém věku. - Student si prohloubí odborné znalosti a dovednosti k poskytování specializované ošetřovatelské péče fyziologickým novorozencům s potřebou zvýšeného poporodního sledování a péče.