Cílem předmětu je detailní poznání hlavních technologických postupů při zpracování sladkovodních ryb. Důraz je kladen na poznání hygienických a sanitárních aspektů uplatnitelných v rámci správné výrobní praxe a na poznání nutriční hodnoty ryb.
Cílem předmětu je detailní poznání hlavních technologických postupů při zpracování sladkovodních ryb. Důraz je kladen na poznání hygienických a sanitárních aspektů uplatnitelných v rámci správné výrobní praxe a na poznání nutriční hodnoty ryb.