" naučit se správné výslovnosti " osvojit si základní gramatiku - morfologii " porozumění jednoduchému odbornému textu " znalost slov přejatých do medicínské terminologie z latiny a řečtiny " rozvoj logického myšlení a jazykového citu
" naučit se správné výslovnosti " osvojit si základní gramatiku - morfologii " porozumění jednoduchému odbornému textu " znalost slov přejatých do medicínské terminologie z latiny a řečtiny " rozvoj logického myšlení a jazykového citu
" naučit se správné výslovnosti " osvojit si základní gramatiku - morfologii " porozumění jednoduchému odbornému textu " znalost slov přejatých do medicínské terminologie z latiny a řečtiny " rozvoj logického myšlení a jazykového citu

Předmět poskytuje základní zvládnutí latinské gramatiky (morfologie) a slovní zásoby, které se podílejí na tvorbě odborného názvosloví studovaného oboru. Důraz je kladen na lexikální a gramatickou orientaci v lékařském názvosloví. Vedle medicínské terminologie je nedílnou součástí studovaného předmětu získání základní orientace v řecko-latinském lexiku ostatních věd souvisejících se zdravotně sociální problematikou.