Vyučovací předmět poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro základní orientaci v řecko-latinské odborné terminologii. Důraz je kladen na lexikální a gramatickou orientaci ve zdravotnickém názvosloví, a to zejména v oblasti 1) anatomie, 2) fyziologie a patologie a 3) diagnostiky a terapie. Z gramatických jevů jsou vybrány pouze ty, které mají vliv na tvorbu odborného názvosloví (především flexe substantiv a adjektiv a tvorba složených slov). Znalost základní slovní zásoby a porozumění výrazům přejatým do českého odborného názvosloví je předpokladem ke studiu ostatních zdravotnických disciplín. Předmět rovněž podporuje verbální logiku, pěstuje jazykový cit a kulturu slovního projevu.
Vyučovací předmět poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro základní orientaci v řecko-latinské odborné terminologii. Důraz je kladen na lexikální a gramatickou orientaci ve zdravotnickém názvosloví, a to zejména v oblasti 1) anatomie, 2) fyziologie a patologie a 3) diagnostiky a terapie. Z gramatických jevů jsou vybrány pouze ty, které mají vliv na tvorbu odborného názvosloví (především flexe substantiv a adjektiv a tvorba složených slov). Znalost základní slovní zásoby a porozumění výrazům přejatým do českého odborného názvosloví je předpokladem ke studiu ostatních zdravotnických disciplín. Předmět rovněž podporuje verbální logiku, pěstuje jazykový cit a kulturu slovního projevu.
Vyučovací předmět poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro základní orientaci v řecko-latinské odborné terminologii. Důraz je kladen na lexikální a gramatickou orientaci ve zdravotnickém názvosloví, a to zejména v oblasti 1) anatomie, 2) fyziologie a patologie a 3) diagnostiky a terapie. Z gramatických jevů jsou vybrány pouze ty, které mají vliv na tvorbu odborného názvosloví (především flexe substantiv a adjektiv a tvorba složených slov). Znalost základní slovní zásoby a porozumění výrazům přejatým do českého odborného názvosloví je předpokladem ke studiu ostatních zdravotnických disciplín. Předmět rovněž podporuje verbální logiku, pěstuje jazykový cit a kulturu slovního projevu.

Předmět poskytuje základní zvládnutí latinské gramatiky (morfologie) a slovní zásoby, které se podílejí na tvorbě odborného názvosloví studovaného oboru. Důraz je kladen na lexikální a gramatickou orientaci v lékařském názvosloví. Vedle medicínské terminologie je nedílnou součástí studovaného předmětu získání základní orientace v řecko-latinském lexiku ostatních věd souvisejících se zdravotně sociální problematikou.