Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s vývojem, péčí o zdraví, zdravotním stavem a onemocněními v dětském věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotnické péče. Cíl předmětu: Seznámení studentů s vývojem, péčí o zdraví, zdravotním stavem a onemocněními v dětském věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotnické péče.