Seminář je součástí bloku středověkých seminářů navazujícího magisterského programu Filosofie. Uvádí do hlubších znalostí základní otázky metafyziky v perspektivě Tomáše Akvinského.
Seminář je součástí bloku středověkých seminářů navazujícího magisterského programu Filosofie. Uvádí do hlubších znalostí základní otázky metafyziky v perspektivě Tomáše Akvinského.