" Student/ka získá poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. " Student/ka se naučí základní anatomickou terminologii. " Student/ka pozná stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. " Student/ka bude mít znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. " Student/ka se naučí reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního prostředí.

" Student/ka získá poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. " Student/ka se naučí základní anatomickou terminologii. " Student/ka pozná stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. " Student/ka bude mít znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. " Student/ka se naučí reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního prostředí.

" Student/ka získá poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. " Student/ka se naučí základní anatomickou terminologii. " Student/ka pozná stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. " Student/ka bude mít znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. " Student/ka se naučí reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního prostředí.
" Student/ka získá poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. " Student/ka se naučí základní anatomickou terminologii. " Student/ka pozná stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. " Student/ka bude mít znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. " Student/ka se naučí reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního " prostředí.