Studenti se seznámí se základními znalostmi ze zdravotně sociální oblasti. Výuka je zaměřena na skutečnost, že nastupující studenti se neorientují v zdravotně sociální problematice. Proto se seznámí se zásadními zdravotně sociálními a klinickými pojmy. Tyto znalosti budou základem pro další jejich studium v oblasti zdravotně sociální. Dále se seznámí s klinickým obrazem základních onemocnění oblasti vnitřního lékařství a geriatrie, především s jejich dopadem do zdravotně sociální oblasti.

Studenti se seznámí se základními znalostmi ze zdravotně sociální oblasti. Výuka je zaměřena na skutečnost, že nastupující studenti se neorientují v zdravotně sociální problematice. Proto se seznámí se zásadními zdravotně sociálními a klinickými pojmy. Tyto znalosti budou základem pro další jejich studium v oblasti zdravotně sociální. Dále se seznámí s klinickým obrazem základních onemocnění oblasti vnitřního lékařství a geriatrie, především s jejich dopadem do zdravotně sociální oblasti.

V předmětu získá student základní vědomosti z pediatrické propedeutiky, organizace pediatrické péče a historie pediatrie. Získá nejdůležitější informace z oblasti racionální výživy dětí, prevence infekčních chorob a prevence úrazů. Seznámí se zdravotně sociálními zařízeními pro děti. Bude ovládat charakteristiku jednotlivých dětských období. Získá základní znalosti o vybraných chorobách dětského věku, především z aspektu zdravotně sociálního dopadu.