Studenti se seznámí se základními klinickými obrazy dětských onemocnění, tj. onemocnění krve, onemocněni GIT, onemocnění imunitního systému, problematikou fyziologického a patologického novorozence. Oblast chirurgických onemocnění bude zaměřená především do oblasti chronických onemocnění vyžadujících zdravotně sociální péči. Budou probrány oblasti psychiatrie, která bude zaměřena na onemocnění chronického charakteru, s tím že bude brán zřetel na potřebu spolupráce zdravotně sociálního pracovníka.
Studenti se seznámí se základními klinickými obrazy dětských onemocnění, tj. onemocnění krve, onemocněni GIT, onemocnění imunitního systému, problematikou fyziologického a patologického novorozence. Oblast chirurgických onemocnění bude zaměřená především do oblasti chronických onemocnění vyžadujících zdravotně sociální péči. Budou probrány oblasti psychiatrie, která bude zaměřena na onemocnění chronického charakteru, s tím že bude brán zřetel na potřebu spolupráce zdravotně sociálního pracovníka.

V předmětu získá student základní vědomosti z pediatrické propedeutiky, organizace pediatrické péče a historie pediatrie. Získá nejdůležitější informace z oblasti racionální výživy dětí, prevence infekčních chorob a prevence úrazů. Seznámí se zdravotně sociálními zařízeními pro děti. Bude ovládat charakteristiku jednotlivých dětských období. Získá základní znalosti o vybraných chorobách dětského věku, především z aspektu zdravotně sociálního dopadu.