Seminář nahlíží vývoj filozofického myšlení z pozice hermeneutiky jakožto umění výkladu a teorie rozumění, zvláště pak transformaci, kdy se otázka rozumění etablovala z původně fragmentární textové nauky do univerzalistické fenomenologicko - existenciální perspektivy.