Předmět seznámí studenty s uměním antického světa a Byzance. Zahrnuje výtvarné prostředí kultur doby bronzové ve Středomoří (egejské a mykénské kultury), architekturu a umění Etrusků, starověkého Řecka, Říma, křesťanské antiky až do 10. století a Byzance do 12. století. Klasický narrativ formování evropského umění bude konfrontován s novějšími poznatky z archeologie, kultury starověku. Seminář se zaměří na čtení základních děl antických autorů a jejich reflexi v dějinách výtvarné kultury a ikonografii.
Předmět seznámí studenty s uměním antického světa a Byzance. Zahrnuje výtvarné prostředí kultur doby bronzové ve Středomoří (egejské a mykénské kultury), architekturu a umění Etrusků, starověkého Řecka, Říma, křesťanské antiky až do 10. století a Byzance do 12. století. Klasický narrativ formování evropského umění bude konfrontován s novějšími poznatky z archeologie, kultury starověku. Seminář se zaměří na čtení základních děl antických autorů a jejich reflexi v dějinách výtvarné kultury a ikonografii.