Získat způsobilost interpretovat starozákonní texty.