Způsobilost interpretovat starozákonní texty na základě hebrejského textu.
Získat způsobilost interpretovat starozákonní texty.