Seminář bude na základě časopiseckých zdrojů analyzovat tzv. literární život, tedy jednotlivé subjekty a instituce účastnící se na produkci literatury a kultury. Sledovány budou především vzájemné vazby mezi čtenářem, autorem, kritikem a nakladatelem, stejně jako způsoby distribuce literatury (časopis versus knižní vydání) a podmínky (ekonomické, historické, politické, ideologické, literární), za nichž byla literatura v dané době utvářena a recipována.
Seminář bude na základě časopiseckých zdrojů analyzovat tzv. literární život, tedy jednotlivé subjekty a instituce účastnící se na produkci literatury a kultury. Sledovány budou především vzájemné vazby mezi čtenářem, autorem, kritikem a nakladatelem, stejně jako způsoby distribuce literatury (časopis versus knižní vydání) a podmínky (ekonomické, historické, politické, ideologické, literární), za nichž byla literatura v dané době utvářena a recipována.