Posluchači si rozšíří své znalosti ze základního kurzu islámu o detailnější informace týkající se postavení muslimů v České republice. Stěžejním tématem kurzu se také stane postavení islámu jako výrazného prvku setkávání a střetávání civilizací globálním rozměru. Mezi tématy kurzu patří kořeny tzv. palestinské otázky, demokracie a lidská práva z pohledu islámu, ženy v islámu, současný islám v západní Evropě, ší´itský islám jako základ íránského státu, Sýrie, Libanon a Irák, moderní Turecko a v neposlední řadě i islám jakožto součást mezináboženského dialogu. Posluchači se seznámí se současnou odbornou literaturou a informacemi podávanými médii k tomuto tématu, které se stanou podkladem pro následnou diskusi. Důležitým cílem kurzu je podpořit rozvoj mezináboženského dialogu založeného na pečlivém vzájemném poznání názorových východisek jednotlivých stran.