Posluchači si rozšíří své znalosti ze základního kurzu islámu o detailnější informace týkající se postavení muslimů v České republice. Stěžejním tématem kurzu se také stane postavení islámu jako výrazného prvku setkávání a střetávání civilizací globálním rozměru. Mezi tématy kurzu patří kořeny tzv. palestinské otázky, demokracie a lidská práva z pohledu islámu, ženy v islámu, současný islám v západní Evropě, ší´itský islám jako základ íránského státu, Sýrie, Libanon a Irák, moderní Turecko a v neposlední řadě i islám jakožto součást mezináboženského dialogu. Posluchači se seznámí se současnou odbornou literaturou a informacemi podávanými médii k tomuto tématu, které se stanou podkladem pro následnou diskusi. Důležitým cílem kurzu je podpořit rozvoj mezináboženského dialogu založeného na pečlivém vzájemném poznání názorových východisek jednotlivých stran.
Posluchači si rozšíří své znalosti ze základního kurzu islámu o detailnější informace týkající se postavení muslimů v České republice. Stěžejním tématem kurzu se také stane postavení islámu jako výrazného prvku setkávání a střetávání civilizací globálním rozměru. Mezi tématy kurzu patří kořeny tzv. palestinské otázky, demokracie a lidská práva z pohledu islámu, ženy v islámu, současný islám v západní Evropě, ší´itský islám jako základ íránského státu, Sýrie, Libanon a Irák, moderní Turecko a v neposlední řadě i islám jakožto součást mezináboženského dialogu. Posluchači se seznámí se současnou odbornou literaturou a informacemi podávanými médii k tomuto tématu, které se stanou podkladem pro následnou diskusi. Důležitým cílem kurzu je podpořit rozvoj mezináboženského dialogu založeného na pečlivém vzájemném poznání názorových východisek jednotlivých stran.