Propedeutický seminář si klade za cíl seznámit studenty a studentky se čtením a interpretací filozofických a teoretických textů, které budou využívat v průběhu studia, ať už se jedná o obor kulturních studií, estetiky, či další humanitní disciplíny. Budou jim představena základní pravidla pro vytváření anotací, resumé a další rysy přípravy, rozvrhu a psaní odborných textů (v našem případě především bakalářských a diplomových prací).

Atestace: Zápočet je udělován za pravidelnou a aktivní účast a za absolvování krátkého orientačního testu, realizovaného přes Moodle.

Propedeutický seminář si klade za cíl seznámit studenty s vymezením kulturních studií, přístupy k tématu, především je však má seznámit s metodami práce v oboru, s citačními normami, s bibliografickými rešeršemi, s pramennou základnou, se základy tvorby odborného textu.