Cíle praxe: Nemocnice: - znát specifika péče na jednotlivých odděleních - naučit se základním a specializovaným ošetřovatelským dovednostem - naučit se komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních - naučit se spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých odděleních - seznámit se s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních - naučit se propojovat teorii s praxí Kurz: Horská záchranná služba 1 speciální lanové techniky a modelové situace Zdokonalit se ve schopnosti naplánovat, zorganizovat a prakticky provést modelovou situaci záchrany zraněného v náročném horském terénu. Osvojit si schopnost vzájemné spolupráce v týmu. Naučit se rychle a správně se rozhodovat i v časově a psychicky vypjatých situacích. Zdokonalování již dříve nabytých znalostí