Studenti se seznámí se základními klinickými obrazy dětských onemocnění, tj. onemocnění krve, onemocněni GIT, onemocnění imunitního systému, problematikou fyziologického a patologického novorozence. Oblast chirurgických onemocnění bude zaměřená především do oblasti chronických onemocnění vyžadujících zdravotně sociální péči. Budou probrány oblasti psychiatrie, která bude zaměřena na onemocnění chronického charakteru, s tím že bude brán zřetel na potřebu spolupráce zdravotně sociálního pracovníka.
Studenti se seznámí se základními klinickými obrazy dětských onemocnění, tj. onemocnění krve, onemocněni GIT, onemocnění imunitního systému, problematikou fyziologického a patologického novorozence. Oblast chirurgických onemocnění bude zaměřená především do oblasti chronických onemocnění vyžadujících zdravotně sociální péči. Budou probrány oblasti psychiatrie, která bude zaměřena na onemocnění chronického charakteru, s tím že bude brán zřetel na potřebu spolupráce zdravotně sociálního pracovníka.
Studenti se seznámí se základními klinickými obrazy dětských onemocnění, tj. onemocnění krve, onemocněni GIT, onemocnění imunitního systému, problematikou fyziologického a patologického novorozence. Oblast chirurgických onemocnění bude zaměřená především do oblasti chronických onemocnění vyžadujících zdravotně sociální péči. Budou probrány oblasti psychiatrie, která bude zaměřena na onemocnění chronického charakteru, s tím že bude brán zřetel na potřebu spolupráce zdravotně sociálního pracovníka.