" Získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. " Naučit se základní anatomickou terminologii. " Poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. " Předmět navazuje na poznatky získané dříve při studiu morfologických předmětů. " Poskytne znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. " Naučí posluchače reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního prostředí.

" Získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. " Naučit se základní anatomickou terminologii. " Poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. " Předmět navazuje na poznatky získané dříve při studiu morfologických předmětů. " Poskytne znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. " Naučí posluchače reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního prostředí.

" Získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. " Naučit se základní anatomickou terminologii. " Poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. " Předmět navazuje na poznatky získané dříve při studiu morfologických předmětů. " Poskytne znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. " Naučí posluchače reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního prostředí.
" Získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. " Naučit se základní anatomickou terminologii. " Poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. " Předmět navazuje na poznatky získané dříve při studiu morfologických předmětů. " Poskytne znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. " Naučí posluchače reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního prostředí.