" seznámit se s jednotlivými oblastmi fyziky, které se používají v medicíně " seznámit se s fyzikálními principy jednotlivých metod " seznámit se s jednotlivými přístrojovými metodami a vyšetřeními " pochopit procesy mající bezprostřední vztah ke zdraví a nemoci člověka
" seznámit se s jednotlivými oblastmi fyziky, které se používají v medicíně " seznámit se s fyzikálními principy jednotlivých metod " seznámit se s jednotlivými přístrojovými metodami a vyšetřeními " pochopit procesy mající bezprostřední vztah ke zdraví a nemoci člověka
" seznámit se s jednotlivými oblastmi fyziky, které se používají v medicíně " seznámit se s fyzikálními principy jednotlivých metod " seznámit se s jednotlivými přístrojovými metodami a vyšetřeními " pochopit procesy mající bezprostřední vztah ke zdraví a nemoci člověka