Předmět seznamuje studenty s organizační strukturou fakulty a s významem studovaného programu, vysvětluje jeho základní aspekty. Dále seznamuje studenty s univerzitními i fakultními předpisy, které je nutné respektovat.
Předmět seznamuje studenty s organizační strukturou fakulty a s významem studovaného programu, vysvětluje jeho základní aspekty. Dále seznamuje studenty s univerzitními i fakultními předpisy, které je nutné respektovat.
Předmět seznamuje studenty s organizační strukturou fakulty a s významem studovaného programu, vysvětluje jeho základní aspekty. Dále seznamuje studenty s univerzitními i fakultními předpisy, které je nutné respektovat.
Předmět seznamuje studenty s organizační strukturou fakulty a s významem studovaného programu, vysvětluje jeho základní aspekty. Dále seznamuje studenty s univerzitními i fakultními předpisy, které je nutné respektovat.