Předmět je zaměřen na osvojení základních teoretických i praktických znalostí a dovedností pro samostatné poskytování neodkladné první pomoci. Cílem je zvládnout postupy kontrolující poruchy základních životních funkcí, jmenovitě bezvědomí, prudké krvácení, dechovou a srdeční tíseň , zástavu dýchání a oběhu a první pomoc při uplatnění fenoménu CBRNE.