Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsah předmětu je zaměřen na získání dovedností a znalostí praktického zvládnutí podání předlékařské první pomoci, na organizaci a zásady předlékařské první pomoci, na zásady transportu raněných v terénu, domácnosti i ve zdravotnických zařízeních. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu.