Studentka zná poskytnutí první pomoci a okamžité péči. Zná správné zhodnocení stavu klienta, zejména z hlediska závažnosti a naléhavosti. Disponuje vědomostmi a dovednostmi u stavů ohrožujících život. Je schopna pracovat v multidisciplinárním týmu v ošetřovacích postupech neodkladné péče.