" Porozumět souvislostem historického vývoje péče o člověka " Porozumět filozofii a koncepci současného ošetřovatelství " Porozumět standardní ošetřovatelské terminologii " Osvojit si holistický přístup k pacientům/klientům " Získat základní praktické dovednosti nezbytné pro péči o člověka
" Porozumět souvislostem historického vývoje péče o člověka " Porozumět filozofii a koncepci současného ošetřovatelství " Porozumět standardní ošetřovatelské terminologii " Osvojit si holistický přístup k pacientům/klientům " Získat základní praktické dovednosti nezbytné pro péči o člověka